• Een aantal weken geleden deelden we t nieuws dat we vanaf komend seizoen gaan samenwerken met zusterverenigingen SVOC’01 en SV Leunen. En dat dit concreet tot gevolg zal hebben dat de jeugdteams JO17 en JO19 gezamenlijke teams gaan vormen.

  In April hebben de jeugdleden, die volgend jaar in deze leeftijdscategorie vallen, drie proeftrainingen gedraaid. Zowel de JO17 als JO19 jeugd heeft op ieder sportpark, dus bij SVOC’01, SV Leunen en SV Oostrum, één keer getraind met alle leeftijdsgenoten voor het komende seizoen. Dit om elkaar te leren kennen, om alvast aan elkaar te wennen en ook spelers te kunnen observeren voor het maken van de teamindeling.

  We hebben gemerkt dat er veel twijfel heerste bij jeugdspelers en zien ook dat het aantal afmeldingen hoger ligt dan in de afgelopen jaren. Men twijfelt over hoe de samenwerking gaat lopen, ziet op tegen t gaan trainen en spelen op een ander sportpark of men was toch al van plan om te gaan stoppen vanwege andere redenen. Het is erg jammer dat we een aantal jeugdleden verliezen maar het laat ook de noodzaak tot samenwerking zien.

  Op dit moment wordt er verder gewerkt aan de teamindelingen en andere praktische zaken. Over de teamindeling is op dit moment overleg met afgevaardigden van alle drie de verenigingen. Met input van huidige trainers en leiders proberen we hier een zo goed mogelijke verdeling te maken, hierbij kijkende naar voetbalkwaliteit maar ook naar het sociale aspect. We willen geen spelers van een vereniging alleen in een team hebben. Het ligt in de lijn der verwachting dat we voor zowel de JO19 als voor de JO17 2 teams zullen kunnen gaan samenstellen.

  Eén van de praktische zaken waar naar gekeken wordt is waar de teams hun thuiswedstrijden gaan spelen. Het seizoen bestaat voor deze teams uit 3 fases en het idee is dat er op ieder sportpark één fase gespeeld gaat worden. Waarbij in die fase ook op hetzelfde sportpark getraind gaat worden.

  Daarnaast wordt er ook geïnventariseerd welk jeugdkader er nodig en beschikbaar is voor de te vormen teams. Hier ligt nog een behoorlijke uitdaging want op dit moment is er nog niet voldoende kader beschikbaar voor de te vormen teams. Dus mocht je zelf interesse hebben, of iemand kennen die dat wellicht heeft, dan horen wij dat graag!

  En bij aanvang van het nieuwe seizoen zal er extra aandacht nodig zijn bij de opstart. Belangrijk is dat alle jeugdleden zich thuis gaan voelen op alle drie de sportparken. Vanzelfsprekend geldt dit ook voor het jeugdkader en de ouders en supporters.

  Bij vragen zijn we als bestuur natuurlijk ten aller tijden bereid u hierover zo goed als mogelijk te informeren.