• Medio 2022 hebben we als SV Oostrum meerdere gesprekken gevoerd met een tweetal zusterverenigingen, SVOC ’01 en SV Leunen, met als inzet de toekomst. Al snel bleek dat we elkaar vonden in de kwetsbaarheden waar we als clubs tegenaan lopen. Met name bij de oudste jeugdelftallen is het de laatste jaren lastig gebleken om de teams volwaardig en naar ieders tevredenheid in te delen. Met het nodige “kunst en vliegwerk” is het echter telkens gelukt maar ideaal is de situatie zeker niet doordat er bv veel spelers te vroeg doorgeschoven moesten worden naar een hogere leeftijdscategorie.

    Als gezamenlijke clubs hebben we de intentie uitgesproken dat geen van ons drieën buiten de boot zou vallen mocht het in de toekomst nodig zijn om samen te gaan werken. Dit resulteerde reeds in gezamenlijke keeperstrainingen onder professionele begeleiding op de zondagochtenden waarbij ook keepers van SV Merselo aansloten. Voor aankomend seizoen zal de samenwerking verder geïntensiveerd gaan worden en hebben we recent afgesproken dat de JO-17 en JO-19 teams samengevoegd gaan worden.

    Op deze manier hopen we dat het voor alle drie de clubs voordeliger zal zijn om de teams goed in te delen waardoor onze spelers ook meer spelplezier kunnen gaan beleven. Dat een dergelijke samenwerking ook de nodige voorbereiding vraagt moge duidelijk zijn, om alles in goede banen te leiden is er een werkgroep opgericht met een afvaardiging van alle drie de clubs. De komende weken zal geïnventariseerd gaan worden met welke aantallen we komend seizoen te maken hebben en zullen de praktische kanten besproken en opgepakt gaan worden. Als club denken we met deze samenwerking een goede stap te zetten zodat in de toekomst jeugdvoetbal voor alle leeftijden binnen onze club gewaarborgd blijft.

    Bij vragen zijn we als bestuur natuurlijk ten aller tijden bereid u hierover zo goed als mogelijk te informeren. We zullen geregeld een update blijven geven over de ontwikkeling van deze hopelijk vruchtbare samenwerking. De gesprekken verlopen vooralsnog in een fijne en open sfeer en geven ons veel vertrouwen richting toekomst!

    Jeugdbestuur SV Oostrum