Namens alle leden bedankt

Tijdens de recent gehouden Algemene Ledenvergadering SVO is er afscheid genomen van een drietal personen welke jarenlange inzet hebben getoond op bestuurlijk vlak. Marcel Linskens trad af als penningmeester, zijn taken worden overgenomen door Chrisje Wijdeven. Roy Willems deed ten faveure van Eric Weijers een stapje terug in de technische commissie. Math Gommans stopte na een lange carrière in verschillende bestuurlijke rollen als bestuurslid SVO afdeling voetbal. Namens alle leden willen we jullie ook via deze weg hartelijk bedanken voor jullie tomeloze inzet! We zullen jullie ongetwijfeld in een andere hoedanigheid nog vaak op de spar tegenkomen! Eric en Chrisje veel plezier en succes gewenst in jullie nieuwe rol. Bestuur SV Oostrum