Richtlijnen afgelastingen

RICHTLIJNEN AFGELASTINGEN TRAININGEN SV OOSTRUM

De afspraken betreffende de afgelastingen van trainingen zijn gebaseerd op het document “Handleiding voor consuls, Richtlijnen voor terreinkeuring” d.d. december 2014.

We hebben twee “smaken”; de trainingen zijn afgelast of de trainingen zijn niet afgelast.
Wanneer de trainingen zijn afgelast zijn alle trainingen afgelast behalve die van de selectie. Hier bepaalt de trainer van de selectie of er wel of niet getraind gaat worden. Het kan zijn dat de training elders zal plaats vinden, dat er alleen loopoefeningen gedaan worden op de bestrate delen van het sportpark, of dat er getraind kan worden op delen van het trainingsveld die nog niet onder ondergenoemde factoren vallen. LET OP; dit is alleen mogelijk op het trainingsveld, nooit op het hoofdveld, het tweede veld of de trainingsdriehoek tussen het hoofdveld en de Wanssumseweg.

Belangrijke informatie betreffende de afgelastingen:

 • Overwegingen:
  • Welke gevaren levert bespeling van het veld voor de spelers op?
  • Wat is de schade die door bespeling aan het veld wordt toegebracht?
 • Gevaar voor de spelers:
  • Gladheid; deze situatie kan zich voordoen door hinderlijke plasvorming, ijsafzetting, ijzel of onderkoelde regen of een vaste laag sneeuw.
  •  Schade aan het veld; deze situatie kan zich door meerdere oorzaken voordoen, zoals niet bijgewerkte speelschade, schade door konijnen, mollen en ongedierte, plotselinge verzakkingen, bandensporen, pollerig grasbestand, etc.
  • Bevroren oppervalk; harde bevroren velden, mits voldoende vlak, zijn in beginsel bespeelbaar. De bevroren toestand moet tijdens de duur van de training aanwezig blijven. Ernstig ongelijk bevroren veld is zeer blessuregevoelig.
  • Instabiele toplaag; een instabiele toplaag ontstaat voornamelijk als de grasbezetting op het speelveld laag is en de beworteling ook uit het veld “gelopen” wordt. Een instabiele toplaag geeft een grote kans op blessures.
  • Overige gevaarsfactoren; hierbij valt te denken aan bomen of ballenvangers die zijn omgewaaid. Ook kan recent uitgevoerd onderhoud aanleiding zijn, zoals zand dat is opgebracht maar niet is uitgesleept. Of drainsleuven die nazakken.
 • Gevaar voor beschadiging van een veld
  • Ernstige en / of hinderlijke plasvorming; bespeling heeft dan tot gevolg dat de zodelaag gemakkelijk kapot wordt gelopen, diepe voetindrukken en slidingsporen ontstaan en de toplaag nog meer versmeert en verkneedt op plaatsen waar de plasvorming aanwezig is.
  • Verzadigde, modderige en / of zeer zachte toplaag; bespeling heeft dan tot gevolg dat de zodelaag gemakkelijk kapot wordt gelopen, diepe voetindrukken en slidingsporen ontstaan en de toplaag versmeert en verkneedt. Uiterlijke kenmerken zijn, drassigheid, diepe speelschade, slappe weke grasmat, hobbelig en ongelijk speelveld.
  • Opdooi na vorstperiode; na een vorstperiode ontdooit bij verhoging van de luchttemperatuur aanvankelijk slechts een dunne laag. Het smeltwater dat hierbij vrijkomt, kan door de nog steeds bevroren ondergrond niet weg. Bespeling heeft dan tot gevolg dat deze dunne en weke toplaag gemakkelijk kan afschuiven en versmeren. Met bespeling dienen we te wachten totdat alle vorst is verdwenen.
  • Rijpvorming, ijzel of ijsafzetting; rijpvorming is het aanvriezen van vocht in de lucht aan het gras. IJzel en ijsafzetting doen zich voor als gevolg van onderkoelde regen die bevriest op het moment dat het op de grond komt. Bij betreding breken de beijsde en bevroren bovengrondse delen af.
  • Langdurige, intense droogte of uitdroging; gras bestaat voor 95% uit water. Bij droogte loopt het vochtgehalte sterk terug, waardoor gras zijn soepelheid verliest. Bespeling heeft tot gevolg dat de bovengrondse delen afbreken. In een verder stadium kan de wortellaag worden beschadigd. Uitdroging van de grasmat en de wortellaag kan ook optreden in de winterperiode.
 • Overige afgelastingfactoren:
  • Mist.
  • Onweer.
  • Harde of stormachtige wind.
  • Extreem lage temperaturen.
  • Zeer nat en koud weer.

In een vroeg stadium zal onze consul na het afwegen van bovengenoemde factoren een besluit nemen of trainingen wel of niet worden afgelast. Tussen het tijdstip van de keuring door de consul en het tijdstip waarop de training aanvangt kan er echter nog veel gebeuren, daarom kunnen de trainers de training alsnog afgelasten na een nieuwe afweging van bovengenoemde factoren. De verantwoordelijkheid betreffende de veiligheid van de spelers en de eventuele schade aan het veld ligt uiteindelijk bij de betreffende trainers. Een afgelasting door de consul kan echter nooit door de trainers zelf worden “teruggedraaid”.

Bij onduidelijkheden beslist ten alle tijden de consul!

Dit document is opgesteld na een overleg d.d. 21.02.2017. Hierbij aanwezig was een delegatie namens de afdeling voetbal, Piet Rongen en Mart Kessels als consuls van de vereniging en Paul Custers namens het bestuur van SV Oostrum verantwoordelijk voor de accommodatie.
Tijdens deze besprekingen is vooral gesproken over de afgelastingen bij trainingen. Bij wedstrijden is e.e.a. namelijk duidelijk, de consuls van de vereniging bepalen of de geplande wedstrijden wel of niet door kunnen gaan. E.e.a. volgens de “Handleiding voor consuls, Richtlijnen voor terreinkeuring” d.d. december 2014. Dit document is als pdf bestand terug te vinden op de site van de KNVB; www.knvb.nl.

Bestuur SV Oostrum.