Acties en Activiteiten

Iedere vereniging die draait op vrijwilligers is afhankelijk van diverse bronnen van inkomsten om hun activiteiten te kunnen faciliteren voor hun leden. Contributieheffing vormt een groot deel van de inkomstenbron, maar zonder overige inspanningen zou het onmogelijk zijn om tegen dit bedrag iets reëels te kunnen bieden. Als vereniging ben je sterk afhankelijk van privatisering, sponsoring en kantineopbrengsten. Dat alles zou misschien een sluitende begroting op kunnen leveren, maar om de contributie binnen de perken te kunnen houden en iets fatsoenlijks te kunnen bieden aan de leden, zijn extra acties noodzakelijk

Ieder jaar organiseert SVO een aantal die bijdragen aan het algemene nut van de vereniging, Zo kennen we een aantal vaste acties die jaarlijks door de diverse afdelingen worden georganiseerd, meestal op een vast tijdstip in het jaar.

Overzicht vast inzamelacties:

 • De Grote clubactie helpt verenigingen en instellingen in heel Nederland hun doelen te verwezenlijken door middel van een jaarlijkse loterij. Van iedere euro komt 80 cent weer terecht in de clubkas van het overige geld wordt alles georganiseerd en is bestemd voor prijzen. Deze actie vindt meestal plaats in september en wordt georganiseerd door de afdelingen jeugd- voetbal en korfbal. (http://www.clubactie.nl/ )
 • De bloemenactie. Meestal gaan eind maart de leden van de korfbal weer het dorp rond met de verkoop van bloemen
 • De oud ijzeractie. Jaarlijks in april organiseert de afdeling voetbal de oud ijzeractie. Dit is zo bekend in het dorp dat de mensen het hele jaar door hun oud ijzer bewaren voor de SVO.

Extra inzamelacties:

 • Per jaar wordt getracht per afdeling een extra actie op te zetten, daar is geen vast tijdstip of specifiek onderdeel voor te benoemen. Te denken valt aan:

o Jan Linders actie 
o Verkoop banketstaven (zou wel rond Sinterklaas zijn) 
o Verkoop mandarijnen

Extra activiteiten die mogelijke financieel ondersteuning bieden zijn:

 • 2 daags A-jeugd toernooi in Pinksterweekeinde
 • Veteranentoernooi (begin mei)
 • Kampioensrecepties (hopelijk hebben we ze jaarlijks)
 • Oostrumse sportdag (seizoen afsluiting)

Overige activiteiten: 

Buiten alle activiteiten die er door de afdelingen afzonderlijk worden georganiseerd (zoals toernooien, jeugdkampen, teamuitstapjes, barbecueavond etc.), worden er ook jaarlijks nog enkele activiteiten door SVO georganiseerd:

 • De jaarlijkse kaartavond in december
 • Relatiegeschenk voor de vrijwilligers
 • De jaarlijkse vrijwilligersavond
 • Sponsoravond