Gedragscode en tuchtreglement formulieren

De NWC is een door het bestuur van de S.V. Oostrum ingestelde adviescommissie. Lees hier hun Taakstelling, samenstelling en werkwijze

Zowel de NWC als de Vertrouwenspersoon zijn, per email, via het menu-item contact te bereiken.

 

U kunt hier alles downloaden of lezen via het menu-item gedragsregels en tuchtreglement

Aanpak Overtreding  Gedragscode SV Oostrum  klik hier (Pdf document)

Algemene Gedragscode  SV Oostrum klik hier (Pdf document)

Tuchtreglement SV Oostrum 28-8-2012 klik hier (Pdf document)

Reglement Vertrouwenspersonen klik hier (Pdf document)

Meldingsformulier Overtreding Gedragscode SV Oostrum klik hier (Pdf document)